Maak Melle Meer Mobiel
Over dit project Doe mee Nieuws Meer informatie  

OVER DIT PROJECT

Drie fasen in de opmaak van het mobiliteitsplan Melle


Drie fasen in de opmaak van het mobiliteitsplan Melle

  1. In de oriëntatiefase analyseren we alle beschikbare plannen, studies en visies. We leggen ons oor te luister bij inwoners, bezoekers en passanten van Melle. Zo krijgen we een goed zicht op bestaande mobiliteitsknelpunten en verzamelen we ideeën voor mogelijke oplossingen. Hiermee kunnen we de doelstellingen van het mobiliteitsplan scherpstellen.
    Deze fase duurt vier maanden en resulteert in een oriëntatienota.

  2. Eens alle informatie verzameld is, bepalen we de bouwstenen van het plan in de synthesefase. We toetsen eerste denkpistes bij onze inwoners af en sturen de bouwstenen en mogelijke scenario's bij tot ze helemaal in het plaatje passen.
    Deze fase duurt zes maanden en mondt uit in een synthesenota.

  3. In de laatste fase werken we het beleidsplan uit. We maken een keuze uit de verschillende scenario's. Om die keuze te realiseren, stellen we een actieplan op waarbij we zorgvuldig bepalen welke acties we binnen welke tijdspanne realiseren. Inwoners kunnen tijdens een publieke consultatieronde hun opmerkingen of aanbevelingen inspreken zodat we het plan een laatste keer kunnen bijschaven.
    Deze fase duurt ongeveer negen maanden en mondt uit in het nieuwe Mobiliteitsplan voor Melle.


Maak Melle Meer Mobiel


© Melle 2017