Maak Melle Meer Mobiel
Over dit project Doe mee Nieuws Meer informatie  


Aankondiging publieke consultatie ontwerp-Mobiliteitsplan Melle

20 augustus tot en met 30 september 2019

In 2017 en 2018 werkte de gemeente aan een nieuw mobiliteitsplan. Dat plan moet de krijtlijnen bepalen van het mobiliteitsbeleid van de gemeente voor de komende jaren. Op verschillende momenten kregen Mellenaars en andere betrokkenen de kans hun zeg te doen.

Nu ligt er een voorlopig vastgesteld plan klaar. Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 is er nog een laatste gelegenheid om er je zeg over te doen. In het najaar wordt het dan definitief vastgelegd. Er is een brochure opgemaakt die in elke bus in Melle wordt bedeeld in de week van 19 augustus. Deze brochure vat het volledige plan samen. Je kan uiteraard ook het volledige voorgestelde plan inkijken.

Het ontwerp-Mobiliteitsplan ligt van 20 augustus tot en met 30 september 2019 ter inzage in:

  • Gemeentehuis
  • Bibliotheek

Je kunt het plan ook dowloaden op de gemeentelijke website melle.be/mobiliteitsplan.

Inspraakreacties kun je tot uiterlijk maandag 30 september 2019 indienen via het inspraakformulier op de website melle.be/mobiliteitsplan of via mail naar verkeer@melle.be.

Je kunt ook een brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis of de bibliotheek.

Voor een vlotte verwerking en juiste interpretatie van je inspraakreactie, verwijs je best naar de pagina van de brochure of van het beleidsplan waarop je opmerking betrekking heeft.
© Melle 2017