Maak Melle Meer Mobiel
Over dit project Doe mee Nieuws Meer informatie  


Eerste inspraakronde Mobiliteitsplan Melle groot succes

"Maak Melle meer mobiel" goed voor 1.229 reacties


Melle maakt sinds begin september werk van een nieuw mobiliteitsplan. Met de campagne 'Maak Melle meer mobiel' legde de gemeente haar oor meteen te luister bij alle inwoners, bezoekers en passanten. De eerste inspraakronde is alvast een groot succes. In minder dan 6 weken tijd postten meer dan 610 deelnemers opmerkingen en suggesties, samen goed voor maar liefst 1.229 frisse ideeën voor een betere mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente.

Positieve campagne

Heel wat deelnemers zijn enthousiast over de campagne "Maak Melle meer mobiel". Ze vinden het positief dat iedereen de kans krijgt om opmerkingen te formuleren en mee na te denken over mogelijke oplossingen. Ze merken op dat er in de afgelopen jaren al goede initiatieven werden genomen, maar dat er ook nog werk aan de winkel is. "Door een goeie communicatiemix kregen we een erg grote respons in deze eerste inspraakronde. Niet alleen inwoners, maar ook scholen, de Fietsersbond, ... deden een extra inspanning. Hierdoor krijgen we een uitstekend beeld van de verkeersknelpunten", zegt Lieselot Bleyenberg, schepen van communicatie.

Leefbare centra en veilige schoolomgevingen

De deelnemers pleiten voor leefbare centra (Melle Centrum en Vogelhoek) en veilige schoolomgevingen. Eenrichtingslussen, weren van zwaar verkeer en voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en handelaars vormen een greep uit de mogelijke oplossingen.

In Melle zijn heel wat scholen. Er is nog werk aan de winkel om de schoolgaande jeugd op een veilige manier door de gemeente te loodsen. Aanleg van fietspaden en veilige fietsverbindingen en onderhoud van degelijke voetpaden in heel de gemeente vormen belangrijke aandachtspunten.

Keizer fiets en koning auto

De Mellenaars zijn dol op fietsen. Meer dan de helft van alle reacties bevatten voorstellen voor vlottere en veilige fietsverplaatsingen in Melle en richting Gent.

Bezorgdheid over koning auto haalt de tweede plaats. De verkeerscongestie, de nood aan snelheidsremmende maatregelen, weren van sluipverkeer, meer politiecontrole en de parkeerproblematiek in het centrum en aan Melle Leeuw spannen hierbij de kroon.

STOP is OK

"Het STOP-principe vormt de leidraad voor het nieuwe Mobiliteitsplan.", zegt Dirk Gistelinck, schepen van Mobiliteit. "Dat betekent dat Stappen en in de tweede plaats Trappen (wandelen en fietsen) voorrang krijgen op het Openbaar Vervoer en dat Personenvervoer in de laatste plaats aan de orde is." Heel wat deelnemers zijn hiervoor te vinden.

"Als de gemeente meer inwoners op het openbaar vervoer wil krijgen, moeten nog belangrijke inspanningen geleverd worden", merken ze op. Bus- en tramlijnen moeten doorgetrokken worden en een hogere frequentie 's avonds en in het weekend zijn essentieel. Parkeergelegenheid voor fietsers en auto's aan de stations en bus- en tramhaltes kunnen er ook toe bijdragen dat de Mellenaar de overstap naar trein, bus en tram zet.

Hete hangijzers

Melle wordt doorsneden door een netwerk van grote verkeersaders. Verkeer van en naar de E40, E17 en R4 verlopen logischerwijs via de Brusselsesteenweg, Heusdenbaan, Gontrode Heirweg en Geraardsbergsesteenweg. Deze grote verkeersassen kunnen de druk tijdens de spitsuren nauwelijks aan met grote files tot gevolg. In de bevraging staken de drie steenwegen er dan ook met kop en schouders bovenuit. De gemeente is zelf geen beheerder van al deze wegen. De Brusselsesteenweg, Heusdenbaan en de Geraardsbergsesteenweg zijn namelijk gewestwegen. Het wordt dus een hele uitdaging om Melle in overleg met het Vlaams Gewest voor de toekomstige generaties meer mobiel te maken.

Benieuwd naar het vervolg?

Verkeerskundige Patrick Maes gaat meteen aan de slag met de 1.229 inspraakreacties en de uitgebreide nota's die de Fietsersbond en de Ouderenadviesraad opstelden.

Op 28 november legt hij de bevindingen uit het verkennend onderzoek voor aan de Mobiliteitsraad van Melle. Op 20 december stelt hij de oriëntatienota van het mobiliteitsplan voor aan de gemeentelijke begeleidingscommissie.

In het voorjaar van 2018 organiseert de gemeente een tweede inspraakronde over de bouwstenen van de synthesenota van het Mobiliteitsplan. De gemeente organiseert hiervoor infomarkten in de drie kernen (Melle Centrum, Gontrode en Vogelhoek) en een nieuwe bevraging via de website. In de zomer volgt een publieke consultatieronde over het ontwerp-Mobiliteitsplan. Begin 2019 beschikt de gemeente over een goedgekeurd nieuw plan.

Meteen aan de slag

Dit betekent echter niet dat de klok tot 2019 stil blijft staan.

Recent keurde het gemeentebestuur al een belangrijk dossier goed voor de heraanleg van wegen en rioleringen:

 • In de Gontrode Heirweg tussen Bloemstraat en Caritasstraat en een gedeelte van de Varingstraat (gedeelte tussen de G. Heirweg en de Park Ten Hovelaan) wordt hieraan ook de aanleg van een fietspad gekoppeld. De werken starten in het voorjaar van 2018.


Andere wegen- en rioleringsdossiers zijn administratief volop in opbouw, namelijk:

 • In het ander deel van de Varingstraat (tussen de Park Ten Hovelaan en de spoorwegbrug) en een deel van de Vijverwegel.

 • De Schauwegemstraat tussen de Geraardsbergsesteenweg en de Beekstraat wordt volledig vernieuwd. Het gedeelte van de Schauwegemstraat tussen de Beekstraat en de Vossenstraat krijgt nieuwe voetpaden.

 • Daarnaast staat de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen de Gontrode Heirweg en de Schelde (via Vossenstraat-Gemeenteplein-Kerkstraat-Dorpsplein) op de agenda.

Meer informatie

 • Met al je vragen kan je terecht bij mobiliteitsambtenaar Steven Van de Vyver
  (09 210 07 55 | verkeer@melle.be).

 • Op deze projectwebsite lees je steeds de recentste informatie.

 • Liever interactiever?
  Volg ons op Facebook of abonneer je op de digitale nieuwsbrief van Melle via mail naar communicatie@melle.be
© Melle 2017