Maak Melle Meer Mobiel
Over dit project Doe mee Nieuws Meer informatie  


NIEUW MOBILITEITSPLAN VOOR DE GEMEENTE

Maak Melle meer Mobiel! Met deze slogan trapt de gemeente op autoluwe zondag 17 september de nieuwe mobiliteitscampagne af. Deze campagne richt zich tot alle inwoners, bezoekers en passanten van Melle met de vraag om samen mee na te denken over de verkeersveiligheid en mobiliteit in de gemeente. Wie voor 29 oktober 2017 meedoet op de website maakmellemeermobiel.be maakt kans op een Mellebon ter waarde van 20 euro.

Het gemeentebestuur van Melle draagt mobiliteit en verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Daarom start het begin september 2017 met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente. De gemeente laat zich hiervoor bijstaan door mobiliteitsdeskundige Patrick Maes en het communicatieteam DenS.

Van bij de start legt de gemeente haar oor te luister bij iedereen die hierover een mening heeft: inwoners, bezoekers en passanten van Melle. Om nieuwsgierigen te prikkelen, doken in de afgelopen dagen al her en der stoepkrijttekeningen MMMM of 'Maak Melle meer Mobiel' op. Met deze guerrilla-actie wil de jeugd mee de aandacht trekken voor deze campagne.

Wat is een mobiliteitsplan?

In een mobiliteitsplan legt de gemeente de krijtlijnen vast van haar mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar. Hierbij wordt de verkeerssituatie van Melle Centrum, Gontrode en de Vogelhoek grondig onder de loep genomen om zo te bepalen hoe de verplaatsingen van de verschillende weggebruikers op het grondgebied zo vlot en veilig mogelijk kunnen verlopen. Het STOP-principe staat hierbij centraal. De voorkeur gaat naar stappen (voetgangers), dan trappen (fietsers), vervolgens naar openbaar vervoer en daarna naar personenvervoer (motorfietsen en auto's). Uiteraard hebben we ook oog voor het vrachtvervoer in en door de gemeente.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

"Het mobiliteitsplan van Melle dateert van 2005 en is dringend aan een grondige actualisatie toe. Als bestuur kozen we ervoor om een volledig nieuw mobiliteitsplan te maken en de bevolking hierbij nauw te betrekken", zegt schepen van verkeer en mobiliteit Dirk Gistelinck. "We streven naar een plan waaronder zo veel mogelijk inwoners hun schouders willen zetten."

Doe mee en maak kans op een prijs!

"Iedereen krijgt de kans om knelpunten te signaleren en zelf positieve oplossingen aan te reiken", vult Lieselot Bleyenberg, schepen van informatie en communicatie, aan. In de eerste fase vormt de bevraging via de website maakmellemeermobiel.be het kloppend hart van de campagne.

De adviesraden, scholen, jeugdbewegingen en middenstand toonden zich meteen bereid om de campagne mee uit te rollen. "Als zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden hun mening delen, krijgen we een plan dat door onze bevolking gedragen wordt. Daarom zetten we verschillende middelen op maat van de doelgroepen in om de meningen te horen", legt schepen Bleyenberg uit. Wie geen toegang tot internet heeft, kan in de gemeente, bibliotheek of bij de sportdienst terecht om opmerkingen en voorstellen op gedrukte formulieren in te vullen. De gemeente organiseert ook pop-upacties waarbij de medewerkers zelf actief naar de mensen stappen om hun mening te horen. Iedereen mag zo veel knelpunten en mogelijke oplossingen signaleren als hij wil. De deelnemers die voor 29 oktober reageren, maken kans op een Mellebon van 20 euro.

Verloop

De resultaten van de bevraging worden in november gebundeld in de oriëntatienota van het mobiliteitsplan. Eens alle informatie verzameld is, leggen de mobiliteitsdeskundigen de bouwstenen van het plan vast in de synthesefase. Ze toetsen eerste denkpistes opnieuw af bij de inwoners en sturen de bouwstenen en mogelijke scenario's bij tot ze helemaal in het plaatje passen. Deze fase duurt zes maanden en mondt uit in een synthesenota.

"Dat betekent dat we voor de zomer van 2018 een tweede participatieronde organiseren", zegt mobiliteitsambtenaar Steven Van de Vyver. "In de derde en laatste fase werken we het beleidsplan uit. Uit de verschillende scenario's maken we dan een keuze." Om de keuze op het terrein te realiseren, stelt de gemeente een actieplan op zodat duidelijk wordt welke acties binnen welke termijn aangepakt worden. Dat betekent dat de gemeente in 2019 over een goedgekeurd mobiliteitsplan zal beschikken dat door brede lagen van de bevolking gedragen wordt.

Op de website maakmellemeermobiel.be vind je alle informatie over het project. Wenst jouw organisatie de campagne mee te ondersteunen of heb je vragen, dan kan je terecht bij mobiliteitsambtenaar Steven Van de Vyver.

Bekijk hier de presentatie van dit persmoment - 4MB


Maak Melle Meer Mobiel


© Melle 2017